Akce

  • Všechny akce, které pro Vaše děti připravujeme, pečlivě plánujeme. Nedokážeme ovlivnit počasí, o to více však pracujeme na tom, aby s námi byly děti rádi a spokojené.
  • Můžete počítat s tím, že se o děti starají lidé kteří mají k dětem kladný vztah, lidé odborně vzdělaní pro práci s dětmi.
  • Pokud je třeba, spolupracujeme s ověřenými dodavateli. ( Poskytovatelé ubytováni, stravování apod.)
  • Pro případ nešťastných náhod máme uzavřené Pojištění odpovědnosti, takže i se smůlou bychom si nějak poradili.

 

NEVÁHEJTE A UMOŽNĚTE DĚTEM ZKUSIT BÝT S NÁMI!