Přihláška a členství v Harmony dětském klubu

  • V případě, že Vaše dítě navštěvovalo kurzy v Harmony dětském klubu již minulý rok, vyplňte přihlášku "Jsem již členem klubu".

  • Máte-li zájem stát se členy klubu, vyplňte přihlášku "Nejsem členem klubu"

  • Členství v klubu je dobrovolné a nezavazuje Vás víc, než si zvolíte. Nepodepisujete žádnou smlouvu, jen Źádost o členství v klubu. Vaše dítě může být členem tak dlouho, dokud  o to budete stát. Členství můžete  vypovědět písemnou žádostí a neplyne z toho pro Vás žádný postih.

  • Máte-li z nějakého důvodu obavu se stát členy, kontaktujte sl. Motejzíkovou  na tel. 773 255 660 pro více informací.